Evet, arkadaşlar JavaScript 2.Dersimize hoşgeldiniz. Geçen dersimizde JavaScript’e bir başlangıç yaptık.  Output, Statements, SemiColons, White Space, Code Blocks ve Keywords konularını inceledik.

 • Output ile ekrana bir şeyler yazdırmayı,
 • SemiColons ile noktalı virgülün önemini
 • WhiteSpace ile boşluk vermenin yok sayıldığından bahsettik.
 • Code Blocks ile süslü parantezlere değindik
 • Keywords ile de JavaScripti JavaScript yapan bazı önemli deyimlere göz attık.

Bu dersimizde ise Syntaxla ile başlayacağız ve gidebildiğimiz kadar gideceğiz bakalım. Bu arada biraz gündelik hayattan da bahsetmek istiyorum. Dünya’da neler oluyor. Bugün her zamanki karantina günleri oldu. Uyandım soğanlı-yumurta yedim kahvaltıda. Akşama kadar bazı işlerim vardı onlarla uğraştım. Öğlen Papillon filmini izledim, çok beğendim. Akşam oldu oyalandım ve şimdi js çalışmaya başladım. Saat 00:26 4 Nisan’a girdik. Bugün aklıma takılan Corona ile ilgili yeni tedavilerin olduğu gibi şeyler duydum. Bakalım.

Neyse bu kadar sıkıcı şeyler yeter. Şimdi büyülü JavaScript dünyasına tekrar adım atalım.

var x, y, z;    // How to declare variables
x = 5; y = 6;   // How to assign values
z = x + y;     // How to compute values

JavaScript Syntaxlar, JavaScript programlarının nasıl oluşturulduğu ile ilgili kurallar dizisidir. Yani bu dili nasıl kullanacağız nasıl toplayacağız nasıl çıkaracağız nasıl eşitleyeceğiz ya da kısa çizgi neden kullanamıyoruz bunların anlamını öğreneceğiz.

İlk olarak JavaScript Unicode karakter kümesini kullanıyor.

Unicode, dünyadaki tüm karakterleri, noktalama işaretlerini ve simgeleri kapsar (neredeyse). Bunu anladıktan sonra Javascript büyük küçük harfe duyarlı olduğunu bileceğiz. Örneğin isimsoyisim değişkeniyle isimSoyisim aynı değildir.

Şimdi sırayla Syntax konusunu detaylıca anlayalım.

Javascript Değerler

Js’de iki tip değer var. Sabit değer ve değişken değerler. Sabit değerler literals değişken değerler  ise variables olarak adlandırılır.

Javascript Sabit Değişkenler

10.50

1001

Javascript sabit değişkenlere örnek sayıları verebiliriz.Sayılarımız ondalıklı veya ondalıksız yazılabilir.

Peki yazılar ? Evet yazılarda sabit değişkenlere örnektir.

"Lucky Thirty"

'Lucky Thirty'

Javascript Değişkenler

Bir programlama dilinde, veri değerlerini saklamak için değişkenler kullanılır. Örneğin x bir değişken veri değerimiz ise 8. Bu değeri atamak için de = operatörünü kullanıyoruz.
var x;

x = 6;

JavaScript Operatörler

JavaScript  değerleri hesaplamak için aritmetik operatöleri+ - * / )  kullanır:

(1 + 3) * 17

JavaScript atama operatörü   olarak eşittir ( = ) kullanır:

var x, y;
x = 10;
y = 20;

Javascript İfadeler

Değerleri, değişkenleri ve operatörleri kombine ederek bir değer hesaplamaya ifade olarak açıklayabiliriz.

Hesaplama aynı zamanda bir değerlendirmedir.

5*10 ifadesi 50 diye değerlendirilir:

İfadelerimiz aynı zamanda değişkenler de içerebilir.

x * 10

Aynı zamanda biz yazıları da toplayabiliriz.

Örneğin JS’de, “Lucky” + ” ” + “Thirty”, ismi “Lucky Thirty” olarak değerlendirilir;

"John" + " " + "Doe"

Javascript Anahtar Sözcükleri

Javascript’te anahtar sözlükler gerçekleştirilecek eylemleri tanımlar.

örneğin var  anahtar sözcüğü tarayıcıya bir değişken yaratmasını söyler.

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

Javascript Yorumlar

Tüm Javascript ifadeleri yürütülemez. // vaya /*  ile */ ifadeleri arasındaki kodlar yürütülmez. Yani kodlarınızı okurken hatırlamanız için veya başka geliştiriciler kodlarınızı okurken bir takım notlar alabilirsiniz.

var x = 5;  // Bu ifade yürütülür

// var x = 6;  Ben yürütülmem çünkü başımda comment olduğu belirtilmiş.

Javascript Tanımlayıcılar

Tanımlayıcılar değişkenleri adlandırmak için kullanılır.(ayrıca anahtar sözcükler,fonksiyonlar ve etiketlerde)

Tanımlama çoğu programlama dilinde aynıdır. Fakat JavaScript’te ilk karakter mutlaka harf, alt çizgi _ , veya $ işareti olmalıdır. Neden dolar işaret olduğunu bilmiyorum fakat alt+4 tuşuyla çıkan ilk simge olduğu için ve kolaylık olsun diye olabilir.

Sonraki karakterler harf, rakam, alt çizgi veya dolar işareti olabilir.

Sayılar ilk karakter olmaya izin verilmez.

Bu şekilde sayılar ile tanımlayıcılar arasında fark olmuş olur. Yani sadece sayılar numaralar ile başlar.

JavaScript Büyük / Küçük Harfe Duyarlılık

Yazılım tarihinde iki kelimeyi bir değişkende birleştirmeyi bir kaç değişik yöntemde birleştirmişlerdir.

Hyphens:

ilk-ad, soy-ad, master-kar, türk-bank

JS’de buna izin verilmez. Çünkü – işareti çıkarma işlemi için kullanılmaktadır.

Underscore:
ilk_ad, soy_ad, master_kart, türk_bank

Upper Camel Case (Pascal Case):

SiyahBeyaz, SarıKirmizi

Lower Camel Case:

Javascript Geliştiricileri bu şekilde yazmayı seviyor ve genel olarak bu şekilde yazıyorlar.

firstName,lastName