Sayı yöntemleri sayılarla çalışmamıza yardımcı olur.

Sayı Yöntemleri ve Özellikleri

İlkel değerler (3.14 veya 2014 gibi), özelliklere ve yöntemlere sahip olamaz (çünkü bunlar nesne değildir).
Fakat JavaScript ile, ilkel değerler için yöntemler ve özellikler de kullanılabilir, çünkü JavaScript ilkel değerleri yöntemler ve özellikleri yürütürken nesneler olarak ele alır.
Yani ilkel değerlere method uygulandığında js onları nesne olarak ele alıyor.

The toString() Method

ToString () yöntemi bir sayıyı dize olarak döndürür.
Tüm sayı yöntemleri herhangi bir sayı türünde kullanılabilir (değişmez değerler, değişkenler veya ifadeler):
var x = 123;
x.toString();      // returns 123 from variable x
(123).toString();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).toString();  // returns 123 from expression 100 + 23

The toExponential() Method

toExponential (), üstel gösterim kullanılarak yuvarlanmış ve yazılmış bir sayı içeren bir dize döndürür.
Bir parametre, ondalık noktasının arkasındaki karakter sayısını tanımlar:
var x = 9.656;
x.toExponential(2);   // returns 9.66e+0
x.toExponential(4);   // returns 9.6560e+0
x.toExponential(6);   // returns 9.656000e+0
Parametre isteğe bağlıdır. Belirtmezseniz, JavaScript sayıyı yuvarlamaz.

The toFixed() Method

toFixed (), belirtilen sayıda ondalık sayı ile yazılmış bir dize döndürür:
var x = 9.656;
x.toFixed(0);      // returns 10
x.toFixed(2);      // returns 9.66
x.toFixed(4);      // returns 9.6560
x.toFixed(6);      // returns 9.656000
toFixed (2) para ile çalışmak için mükemmeldir.

The toPrecision() Method

toPrecision (), belirtilen uzunlukta bir sayı yazılan bir dize döndürür:
var x = 9.656;
x.toPrecision();    // returns 9.656
x.toPrecision(2);    // returns 9.7
x.toPrecision(4);    // returns 9.656
x.toPrecision(6);    // returns 9.65600

The valueOf() Method

valueOf (), bir sayıyı sayı olarak döndürür.
var x = 123;
x.valueOf();      // returns 123 from variable x
(123).valueOf();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).valueOf();  // returns 123 from expression 100 + 23
JavaScript’te sayı ilkel bir değer (typeof = number) veya bir nesne (typeof = object) olabilir.
ValueOf () yöntemi, JavaScript’te Number nesnelerini ilkel değerlere dönüştürmek için dahili olarak kullanılır.
Kodunuzda kullanmak için bir neden yoktur.
Tüm JavaScript veri türlerinde bir valueOf () ve toString () yöntemi vardır.

Converting Variables to Numbers

Değişkenleri sayılara dönüştürmek için kullanılabilecek 3 JavaScript yöntemi vardır:
 • The Number() method
 • The parseInt() method
 • The parseFloat() method
Bu yöntemler sayı yöntemleri değil, genel JavaScript yöntemleridir.

Global JavaScript Methods

JavaScript genel yöntemleri, tüm JavaScript veri türlerinde kullanılabilir.
Sayılarla çalışırken en alakalı yöntemler şunlardır:
MethodAçıklama
Number()Bağımsız değişkeninden dönüştürülen bir sayı döndürür
parseFloat()Bağımsız değişkenini ayrıştırır ve bir floating point sayısı döndürür
parseInt()
Bağımsız değişkenini ayrıştırır ve bir tam sayı döndürür

The Number() Method

Number (), JavaScript değişkenlerini sayılara dönüştürmek için kullanılabilir:
Number(true);     // returns 1
Number(false);     // returns 0
Number("10");     // returns 10
Number(" 10");    // returns 10
Number("10 ");    // returns 10
Number(" 10 ");    // returns 10
Number("10.33");    // returns 10.33
Number("10,33");    // returns NaN
Number("10 33");    // returns NaN
Number("John");    // returns NaN
Sayı dönüştürülemezse, NaN (not an number) döndürülür.
Number () ayrıca bir tarihi bir sayıya dönüştürebilir:
Number(new Date("2017-09-30"));  // returns 1506729600000
Yukarıdaki Number () yöntemi, 1.1.1970’ten bu yana geçen milisaniye sayısını döndürür.
Ben bugün 25.04 itibariyle kaç salisedir yaşadığımı buldum.

The parseInt() Method

parseInt () bir dizeyi ayrıştırır ve bir tamsayı döndürür. Boşluklara izin verilir. Yalnızca ilk sayı döndürülür:
parseInt("10");     // returns 10
parseInt("10.33");   // returns 10
parseInt("10 20 30");  // returns 10
parseInt("10 years");  // returns 10
parseInt("years 10");  // returns NaN
Sayı dönüştürülemezse, NaN (Sayı Değil) döndürülür.

The parseFloat() Method

parseFloat () bir dizeyi ayrıştırır ve bir sayı döndürür. Boşluklara izin verilir. Yalnızca ilk sayı döndürülür:
parseFloat("10");    // returns 10
parseFloat("10.33");   // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN

Sayı dönüştürülemezse, NaN (Sayı Değil) döndürülür.

Sayı Özellikleri

ÖzellikAçklama
MAX_VALUEJavaScript’te mümkün olan en büyük sayıyı döndürür
MIN_VALUEJavaScript’te mümkün olan en küçük sayıyı döndürür
POSITIVE_INFINITYSonsuzluğu temsil eder (taşma durumunda döndürülen)
NEGATIVE_INFINITYNegatif sonsuzluğu temsil eder (taşma durumunda döndürülen)
NaN“Sayı Değil” değerini temsil eder

JavaScript MIN_VALUE and MAX_VALUE

MAX_VALUE, JavaScript’te mümkün olan en büyük sayıyı döndürür.
var x = Number.MAX_VALUE;
var x = Number.MIN_VALUE;

JavaScript POSITIVE_INFINITY

var x = Number.POSITIVE_INFINITY;
POSITIVE_INFINITY taşma durumunda döndürülür:
var x = 1 / 0;

JavaScript NEGATIVE_INFINITY

var x = Number.NEGATIVE_INFINITY;
NEGATIVE_INFINITY taşma durumunda döndürülür:
var x = -1 / 0;

JavaScript NaN – Not a Number

var x = Number.NaN;
NaN, bir sayının yasal bir sayı olmadığını belirten JavaScript’e ayrılmış bir kelimedir.
Sayısal olmayan bir dize ile aritmetik yapmaya çalışmak NaN (Sayı Değil) ile sonuçlanır:
var x = 100 / "Elma"; // x NaN'dır (Sayı değildir.)

Sayı Özellikleri Değişkenlerde Kullanılamaz

Sayı özellikleri, JavaScript’in Number adlı sayı nesnesine aittir.
Bu özelliklere yalnızca Number.MAX_VALUE gibi erişilebilir.
MyNumber gibi bir değişken, ifade veya değer olduğunda myNumber.MAX_VALUE kullanılması tanımsız döndürür:
var x = 6;
var y = x.MAX_VALUE;  // y becomes undefined

 

Evet arkadaşlar bu dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde JavaScript Array konusunu işleyeceğiz kalın sağlıcakla.