Array’i String’e Dönüştürme

toString() metodu array’i string’e dönüştür.

Örnek:

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();
Sonuç: Banana,Orange,Apple,Mango
Join () yöntemi de toString () yöntemi gibi çalışır fakat araya bir simge işaret koyabilirsiniz.
Örnek:
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.join(" * ");

Gördüğünüz gibi önce değişken dahas onra join ve parantez içinde simgemizi yazıp kullanıyoruz.

Popping ve Pushing Metodu

JavaScript’te arraylere bir bir elemanı çıkarmak veya eklemeye popping ve pushing denir.

Çıkarmak popping eklemek ise pushingdir.

Popping

Pop () yöntemi, bir dizideki son öğeyi kaldırır.
Örnek:
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.pop();       // Removes the last element ("Mango") from fruits

Pushing

Push () yöntemi, bir diziye (sonunda) yeni bir öğe ekler:
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Kiwi");    // Adds a new element ("Kiwi") to fruits
Push () yöntemi yeni dizi uzunluğunu döndürür:
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var x = fruits.push("Kiwi");  // the value of x is 5

Shifting Elements

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.shift();      // Removes the first element "Banana" from fruits

yukarıda shift () ilk öğeyi kaldırdı.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var x = fruits.shift();  // the value of x is "Banana"

Burada fruits.shift(); değeri ilk elementi döndürür.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon");  // Adds a new element "Lemon" to fruits

unshift() yöntemi shift yöntemi bildiğiniz gibi ilk elemanı kaldırıyordu. Unshift ise yeni eleman ekliyor.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon");  // Returns 5

yukarıda gördüğünüz gibi unshift kullandığımızda dizi değeri 5 dönüyor.

Changing Elements

Dizi öğelerine dizin numaraları kullanılarak erişilir:
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[0] = "Kiwi";    // Changes the first element of fruits to "Kiwi"

Yukarıda gördüğünüz gibi değişkenin adını yazdıktan sonra [0] kullanarak değiştirdik.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[fruits.length] = "Kiwi";     // Appends "Kiwi" to fruits

yukarıda gördüğüz kodda dizinin sonuna bir eleman ekledik.

Deleting Elements

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
delete fruits[0];      // Changes the first element in fruits to undefined

yukarıda gördüğünüz gibi delete fruits[0] elemanı silindi.

o dizeyi çağırırsanız undefined olarak size dönüş yaparlar.

Siz yine de delete metodu yerine pop veya shift kullanın. Pop bildiğiniz gibi dizinin sonundan bir öğe siliyordu pushingde yeni bir öğe ekliyordu. Shift ise ilk öğeyi kaldırıyordu unshift ise ilk öğeye eklemeler yapıyordu.

Splicing an Array

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 0, "Lemon", "Kiwi");

Yukarıda 2.elemandan sonra kaç eleman silinceğini söylüyor ve oraya eklenecek elemanları gösteriyor.

Yukarıdakinin sonucu Banana Orange Lemon Kiwi Apple Mango

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 2, "Lemon", "Kiwi");

Bu işlemin sonucu son 2 si silinecek

Banana orange lemon kiwi

Using splice() to Remove Elements

Elemanları kaldırırken aynı zamanda spliceden faydalanabiliriz.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(0, 1);    // Removes the first element of fruits

Yukarıda ilk elemanı kaldırdık.

Merging (Concatenating) Arrays

Dizileri birleştirmek için ilk 1.dizeyi yazıyoruz daha sonra concat parantez içinde diğer dizeyi yazıyoruz..

var myGirls = ["Cecilie", "Lone"];
var myBoys = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
var myChildren = myGirls.concat(myBoys);  // Concatenates (joins) myGirls and myBoys

Yukarıdaki işlemin sonucu cecilie lone emil tobias linus

böylelikle yen bir dizi döndürüyoruz.

var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
var arr2 = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
var arr3 = ["Robin", "Morgan"];
var myChildren = arr1.concat(arr2, arr3);  // Concatenates arr1 with arr2 and arr3

Yukarıdaki sıralamaya dikkat edin. Her şey sırasıyla. Sonuç Cecilie eden morgana kadar uzanan listemiz.

Slicing an Array

Slice () yöntemi, bir dizinin bir parçasını yeni bir diziye ayırır.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(1);

Yukarıda orangeden itibaren keser banana dışarıda kalır.

Slice () yöntemi yeni bir dizi oluşturur. Kaynak diziden herhangi bir öğe kaldırmaz.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(1, 3);
burada sonuç : orange,lemon
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(2);
burada sonuç ise lemon apple mango 
2 den sonrasını kesiyor.

Automatic toString()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();

Bu örnek ile aşağıdaki örnek

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

aynıdır.

Tüm JavaScript nesnelerinde toString () yöntemi vardır.

Finding Max and Min Values in an Array

Bir JavaScript dizisindeki en yüksek veya en düşük değeri bulmak için yerleşik işlevler yoktur.
Bu sorunu js derslerimizin bir sonraki bölümünde nasıl çözeceğinizi öğreneceksiniz.

Sorting Arrays

Dizileri sıralama bu öğreticinin bir sonraki bölümünde ele alınmıştır.

Complete Array Reference

Burada referans linki paylaşılacak
Evet arkadaşlar yöntemler bu kadar. Daha fazlası için ayrı bir yazı yazmak istiyorum.

https://medium.com/@yusufgungor/bilmeniz-gereken-10-javascript-dizi-metodu-4753424510fd bu arada bu yazıya da bakmanızda yarar var.