JavaScript değişkenleri veri değerlerini saklamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte x, y ve z değişkenlerdir;

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;

x değişkeni 5 sayısını saklar,

y değişkeni 6 sayısını saklar,

z ise x + y değerini saklar.

Aşağıda örnekte ucret1, ucret2 ve toplam bir değişkendir.

var ucret1 = 5;
var ucret2 = 6;
var toplam = ucret1 + ucret2;
Programlamada, tıpkı matematikte olduğu gibi, değerleri tutmak için değişkenleri (ucret1 gibi) kullanırız. Yine, tıpkı matematikte olduğu gibi, ifadelerde de değişkenler kullanıyoruz. (toplam = fiyat1 + fiyat2). Yukarıdaki örnekte, toplamı 11 olarak hesaplayabilirsiniz.

JavaScript Tanımlayıcıları

Tüm JavaScript değişkenleri benzersiz adlarla tanımlanmalıdır. Bu benzersiz adlara tanımlayıcı (identifiers) deriz.

Tanımlayıcılar kısa adlar (x ve y gibi) veya daha fazla açıklayıcı ad, yaş, kilo, toplam para gibi şeyler olabilir.
Değişken oluştururken uymamız gereken kurallar şunlardır;
  • İsimler harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti içerebilir.
  • İsimler bir harfle başlamalıdır
  • İsimler de $ ve _ ile başlayabilir.
  • İsimler büyük / küçük harfe duyarlıdır (a ve A farklı değişkenlerdir)
  • Ayrılmış kelimeler (JavaScript Anahtar kelimeleri) ad olarak kullanılamaz.

JavaScript Veri Tipleri

Bu konuya daha önce değindik fakat tekrar bir üzerinden geçmekte fayda var. JS’de

var pi = 3.14;
var person = "John Lucky";
var answer = 'Evet Benim!';
JavaScript’te bildiğiniz gibi metin ve sayıları veri tipleri olarak biliyoruz.
Dizeler çift veya tek tırnak içine alınır. Sayılar tırnak işaretleri olmadan yazılır.
Yukarıda örnekte gördüğün 3.14 bir sayı veri tipi. Fakat biz bu 3.14’ü tırnak içine alsaydık bu bir metin veri tipi olurdu.

JavaScript Değişkenlerini Bildirme (Oluşturma)

JavaScript’te bir değişken oluşturmaya “değişken bildirme”denir. Var anahtar sözcüğüyle bir JavaScript değişkeni bildirebiliriz:
var arabaMarkasi;

Yukarıda gördüğünüz gibi arabaMarkasi ile değişken bildirmiş olduk.

Bildirimden sonra, değişkenin değeri yoktur (teknik olarak tanımsız (undefined) değere sahiptir).
Değişkene bir değer atamak için eşittir işaretini kullanırız:
arabaMarkasi = "Chevrolet";

Bu arada değişkeni bildirirken de ayrıca bir değer atayabilirsiniz ne büyük kolaylık :

var arabaMarkasi = "Chevrolet";
Aşağıdaki örnekte, arabaMarkasi adlı bir değişken oluşturuyoruz ve buna “Chevrolet” değerini atayacağız.
<p id="ornek"></p>

<script>
var carName = "Chevrolet";
document.getElementById("ornek").innerHTML = arabaMarkasi;
</script>

 

 

Script yazmaya başlamadan önce tüm değişkenleri bildirmeniz size karmaşık kodlarınızla çalışırken güzel bir düzen oluşturmanıza fayda sağlar.

Bir Durum, Birçok Değişken

var person = "John Black", arabaMarkasi = "Chevrolet", fiyati = 40000,modeli=aveo ;

Yukarıda gördüğünüz gibi bir değişkene bir den çok değer atayabiliyoruz. Web sitelerden hatırlayın kayıt olduğunuzda kullanıcı adı bir değişken mail bir değişken olarak atanıyor.

Aşağıda örnekte görüldüğü gibi bir bildirim birden çok satıra yayılabilir:

var person = "John Black",
carName = "Chevrolet",
price = 40000;

Değer = Tanımsız

Bilgisayar programlarında, değişkenler genellikle bir değer olmadan bildirilir. Değer, hesaplanması gereken bir şey veya daha sonra kullanıcı girişi gibi sağlanacak bir şey olabilir.

Değersiz bildirilen bir değişkenin değeri undefined olur.
arabaMarkasi değişkeni, bu ifadenin yürütülmesinden sonra undefined değerine sahip olacaktır:
var arabaMarkasi;

JavaScript Değişkenlerini Yeniden Bildirme

Bir JavaScript değişkenini yeniden bildirirseniz, değerini kaybetmez.
arabaMarkasi değişkeni şu ifadelerin yürütülmesinden sonra da “Chevrolet” değerine sahip olacaktır:
var arabaMarkasi = "Chevrolet";
var carName;

JavaScript Aritmetik

Matematikte olduğu gibi, = ve + gibi operatörleri kullanarak JavaScript değişkenleriyle aritmetik yapabilirsiniz:
var x = 5 + 2 + 3;
Sonuç:10
Ayrıca dizeler de ekleyebilirsiniz, ancak dizeler birleştirilecektir:
var x = "John" + " " + "Black";
Sonuç: John Black
Bir sayıyı tırnak içine alırsanız, sayıların geri kalanı dize olarak değerlendirilir ve birleştirilir.
var x = "5" + 2 + 3;
Sonuç:523
Aşağıdaki örnekte ise tırnaktan önceki ifade toplanır ve tırnaklı ifadeye eklenir.
var x = 2 + 3 + "5";
Sonuç:55

JavaScript’te Dolar İşareti $

JavaScript tanımlayıcılarının (adları) aşağıdakilerle başlaması gerektiğini hatırlayın
  • Bir harf (A-Z veya a-z)
  • Dolar işareti ($)
  • Alt çizgi (_)
JavaScript dolar işaretini harf olarak kabul ettiğinden, $ içeren tanımlayıcılar geçerli değişken adlarıdır:
var $$$ = "Seni Yeneceğim İstanbul";
var $ = 2;
var $cebimdekiPara = 5;
Dolar işareti kullanmak JavaScript’te çok yaygın değildir, ancak profesyonel programcılar arasında genellikle JavaScript kütüphanesinin ana işlevi için bir takma ad olarak kullanılır.

JavScript kütüphanesinde, örneğin, jQuery, HTML öğelerini seçmek için ana işlev $ kullanılır. JQuery $("p") içinde; “tüm p öğelerini seç” anlamına gelir.

JavaScript Alt Çizgi (_)

JavaScript alt çizgiyi harf olarak kabul ettiğinden, _ alt çizgi içeren tanımlayıcılar geçerli değişken adlarıdır:
var _soyİsim = "Sunal";
var _x = 1992;
var _100 = 5;
Alt çizginin kullanılması JavaScript’te çok yaygın değildir, ancak profesyonel programcılar arasında bir kural olarak , bu _alt çizgiyi “özel (gizli)” değişkenler için bir takma ad olarak kullanmaktadırlar.
Bugün JavaScript’te Değişkenler konusunu işledik. Bu konuyu yeterli şekilde öğrendiğimize inanıyorum. Bir sonraki dersimiz JavaScript’te Oparatörler.
Görüşmek Üzere.