JavaScript Atama Operatörleri

Atama operatörleri, JavaScript değişkenlerine değerler atar.
OperatörÖrnekile Aynı
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
<<=x <<= yx = x << y
>>=x >>= yx = x >> y
>>>=x >>>= yx = x >>> y
&=x &= yx = x & y
^=x ^= yx = x ^ y
|=x |= yx = x | y
**=x **= yx = x ** y
** = operatörü ECMAScript 2016 teklifinin (ES7) deneysel bir parçasıdır. Tarayıcılar arasında kararlı değildir. Bunu kullanmayın.

ATAMA ÖRNEKLERİ

= Atama operatörü bir değişkene bir değer atar.
var x = 17;
+= Atama operatörü bir değişkene değer ekler.
var x = 10;
x += 5;
Sonuç:15
-= atama operatörü bir değişkenden bir değer çıkarır.
var x = 10;
x -= 5;
Sonuç:5
*= Atama operatörü bir değişkeni çarpar.
var x = 10;
x *= 5;
Sonuç:50
/= Ataması bir değişkeni böler.
var x = 10;
x /= 5;
Sonuç:2
%= Atama operatörü bir değişken bölündüğünde bölümden kalan değeri gösterir.
var x = 10;
x %= 5;
Sonuç:0